Fra idé til forskningsbasert innovasjonsprosjekt

Fra idé til forskningsbasert innovasjonsprosjekt

  • Webinar

    Gründeriet Webinar

    25. May 2021, 10:00 - 10:30

Et innovasjonsprosjekt i næringslivet er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forskning- og utvikling (FoU).

Innovasjonsprosjektet skal føre til fornyelse og bærekraftig verdiskaping for bedriftene som deltar i prosjektet. Det skal også gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelige.

Bli med oss på en halvtimes webinar med vår samarbeidspartner Forskningsrådet, med følgende formål:

  • Få kunnskap om SkatteFUNN og litt om Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN)
  • Få kunnskap om hvorfor virksomheter bør investerer i forskning og utvikling
  • Få kunnskap om verktøy for idéutvikling (prosjektkanvas)
  • Få et innblikk i å strukturere et godt innovasjonsprosjekt

Dette arramgenemtet er i regi av Gründeriet, men åpent for alle SNF sine medlemmer, påmelding er ikke nødvendig. 

For å bli med på dette webinaret, så logger du deg inn via DENNE LINKEN 5 minutter før oppstart.

Velkommen!

Aktiviteter