Hvordan best manøvrere i handel og kontrakter i usikre tider?

Hvordan best manøvrere i handel og kontrakter i usikre tider?

  • Fagmøte

    Kokeriet

    2. November 2023, 7:30 - 9:00

  • Kaffe + litt å bite i...

    50 plasser

Deltagerliste

Hvordan best manøvrere handel og kontrakter i tidene vi nå er inne i, får du høre mer om på vårt fagmøte 2. november. Usikre tider med bl.a. krig, inflasjon, høyere råvare- og energipriser, økte renter, økte skatter, kutt i offentlige utgifter og økte strømpriser, fører til utfordringer som f.eks. prisøkninger, betalingsutfordringer og konkurser hos kontraktsmotparten, endret vareflyt og endret tilgang på arbeidskraft. 

Håndtering av risiko i kontrakter er da viktigere enn noen gang. Terje Dahl Svendsen, Ruben Skifjell Hoffgaard og Caroline Jahre Viksand kommer for å fortelle om:

  • Hvilke verktøy som finnes i norsk rett for å håndtere slik risiko?
  • Hvilke grep som bør gjøres i fremtidige kontrakter for å identifisere og mitigere risikoen?

Temaene vil bli belyst gjennom praktiske og aktuelle eksempler. Kurset passer for alle selskaper, uavhengig av næring, med en viss kontraktsportefølje.

Aktiviteter