Ledernettverk

Ledernettverk

På seks samlinger fra høsten 2021 og ut første halvår 2022 arrangerer vi lederprogram for 20 deltakere fra våre medlemsbedrifter.

Målet er at deltakerne skal oppleve å få styrket og utviklet kunnskap, ferdigheter og bli nysgjerrige på egne og andres holdninger i rollen som leder. I tillegg vil du møte og kunne knytte nettverk med andre ledere, noe vi også mener er verdifullt for deg i din hverdag som leder. Vi setter sammen mindre grupper hvor du vil kunne diskutere og utvikle lederskapet ditt.

De ulike temaene i programmet er:

Organisasjonskultur og mangfoldledelse
Grunnleggende kommunikasjon og ledelse
Å lede i endring
Ledelse, ledergrupper og team
Møteledelse
Makt, påvirkning og etikk

Anbefalinger til ny litteratur vil være en del av programmet, og vi forventer at du prioriterer samlingene som er satt opp.

Vi planlegger nytt program fra høsten 2022. Ønsker du mer informasjon om dette, send gjerne en e-post til mona@sandefjordnaringsforening.no


Tilbake