Åpenhetsloven – et år med plikt til å jobbe systematisk med menneskerettigheter

Åpenhetsloven – et år med plikt til å jobbe systematisk med menneskerettigheter

02.06.2023

Den 1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft. Loven krever at alle større virksomheter respekterer og ivaretar menneskerettighetene og retten til anstendig arbeidsliv knyttet til eget forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere. Nå har vi hatt erfaring med loven i snart ett år. Den 6. juni inviterer vi til webinar for å gjøre opp status.

Det er anslått av plikten vil omfatte rundt 9 000 virksomheter i Norge. Loven krever at virksomheter foretar aktsomhetsvurderinger og årlig redegjør for disse. I tillegg skal virksomhetene være i stand til å svare ut forespørsler om hvordan menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold ivaretas i virksomheten, både generelt og konkret.

Vår medlemsbedrift EY vil gjennomgå lovkravet samt dele erfaringer de har med hvordan virksomheter av ulik størrelse og i ulike bransjer, har arbeidet praktisk med plikten.

Du får høre:

Inger Eline Romundgard, rådgiver/manager EY Tax & Law. Inger Eline har det siste året bistått mange virksomheter i deres arbeid med åpenhetsloven. Inger Eline er utdannet sosiolog med spesialisering i arbeids- og organisasjonssosiologi og kjønnslikestilling. Inger Eline har erfaring fra skatteetaten, forsikringsbransjen, HR, rekruttering og undervisning, og med likelønn i Finansforbundet. Hun har også lang erfaring med likestillingsarbeid fra Likestillings- og diskrimineringsombudet, med hovedvekt på arbeid mot aldersdiskriminering og med veiledning og oppfølging av aktivitets- og redegjørelsesplikten.

Link for deltakelse finner du HER

Vertskap for webinaret:


Tilbake Lyst til å bli medlem?

Aktiviteter